Palvelut

Paja-asioissa ole suoraan yhteydessä pajoihin. Alta löydät pajojen linkit ja puhelinnumerot.
 
Leirivälinepaja leirivalinepajaicon p. 040 801 6002
Mediapaja mediapajaicon p. 050 431 0077
Polkupyöräpaja pyorapajaicon p. 050 431 0075
Puu- ja entisöintipaja puupajaicon p. 050 431 0074
Siivouspaja siivouspajaicon p. 040 768 2813

Mikä Etappi?

Etapin tarkoituksena on työttömien elämän- ja arjenhallinnan vahvistaminen sekä tukityön järjestäminen. Asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia tuetaan tarpeen mukaan, jotta tukityö sujuisi ja jotta avoimille työmarkkinoille siirtyminen olisi helpompaa.

Työpajatoiminnan lisäksi työllistetyille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta, järjestetään kuntoilu- ja liikuntamahdollisuuksia, terveystarkastuksia, virkistys-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa sekä työvalmennusta ja yksilöohjausta.

Työpajoilla tehdään osaavien työvalmentajien ohjauksessa lähinnä asiakastöitä. Asiakkaina on yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä tahoja.

Monipuoliset ja haastavat työtehtävät pitävät yllä ja vahvistavat työllistettyjen ammattitaitoa ja valmiuksia siirtyä vapaille työmarkkinoille.

Pajoille työllistyvät ihmiset ohjautuvat Etapin palveluihin oppilaitoksista, työ- ja elinkeinotoimistoista, työvoiman palvelukeskuksesta ja sosiaalitoimesta. Pajoille työllistyväksi haluavat voivat hakea pajoille myös oma-aloitteisesti.

Missio: Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n tarkoituksena on asiakkaiden työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen.

Visio: Etappi toimii tavoitteellisena ja hyvään elämään ohjaavana työympäristönä. Se tarjoaa monialaisia työtehtäviä ja edistää asiakkaidensa elämänhallintaa ja hyvinvointia.

Yksilöllisyys: Etapin yksilö- ja työvalmennusta toteutetaan asiakaslähtöisesti huomioimalla asiakkaiden työ- ja toimintakyvyt, erityistarpeet ja tavoitteet.

Tavoitteellisuus: Etapissa toimitaan yhteisten arvojen ja tavoitteiden mukaan sekä tuetaan ja seurataan asiakkaiden omien tavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuus: Etapin työyhteisön hyvinvointi perustuu yhdessä tekemiseen, kiinteään yhteistyöhön sidosryhmien kanssa ja vastuunottoon toiminnan kehittämisestä.

Etapista kaavioin:
Toimintasuunnitelma 2015 (pdf)
Vuosikertomus 2014 (pdf)


Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Sarvijaakonkatu 28 ja 30
33540 Tampere

Ota yhteys suoraan haluamaasi pajaan, yhteystiedot löytyy täältä.

Etappi avoinna
ma–pe  8.00–15.00

(Leirivälinepajan aukioloajat pajan omalta sivulta)

 facebook 20pxtwitter-bird 20px

Yhteistyökumppanit

Etappi on Työttömien keskusjärjestö ry:n jäsen